Beleggen

Het ‘S’-woord: Waarom het classificeren van crypto als effecten het beleggingslandschap voor altijd zal veranderen

Het woord ‘securities’ of effecten wekt doorgaans geen grote opwinding op bij de meeste mensen, maar in de wereld van cryptocurrency is het een term die de afgelopen tijd veel aandacht heeft gekregen. De vraag of cryptocurrencies als effecten moeten worden beschouwd, heeft verstrekkende gevolgen voor zowel de crypto-industrie als investeerders. In dit artikel onderzoeken we de gevaren van wat er zou gebeuren als alle cryptocurrencies behalve bitcoin als effecten worden beschouwd, en hoe dit de decentralisatie zou ondermijnen, projecten zou hinderen en het sentiment onder investeerders uit crypto zou laten vallen.

Het 'S'-woord: Waarom het classificeren van crypto als effecten het beleggingslandschap voor altijd zal veranderen
(Afbeelding: Stanford Law School)

Decentralisatie in gevaar

Een van de kernprincipes van cryptocurrencies is decentralisatie. Dit betekent dat er geen centrale autoriteit is die de controle heeft over een cryptocurrency-netwerk. In plaats daarvan wordt de controle verdeeld over duizenden nodes (computers) die samenwerken om het netwerk te beheren. Dit is een van de redenen waarom cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum zo aantrekkelijk zijn voor voorstanders van financiële decentralisatie.

Als cryptocurrencies als effecten worden geclassificeerd, kunnen ze onderhevig worden aan strenge regelgeving en toezicht van financiële autoriteiten. Dit zou kunnen leiden tot de noodzaak van registratie, rapportage en naleving van regels die niet stroken met het gedecentraliseerde ethos van crypto. Projecten zouden zich gedwongen kunnen voelen om centraler te worden om aan deze regels te voldoen, wat de geest van decentralisatie zou ondermijnen.

Maxim Manturov, Hoofd van Investment Research bij Freedom Finance Europe, zegt dat: “Over het algemeen zou de bewering van de SEC dat alle cryptocurrencies behalve Bitcoin als effecten worden beschouwd, het cryptolandschap kunnen veranderen. Als de SEC slaagt in haar zaak tegen Coinbase, zou dit een precedent kunnen scheppen waarbij alle cryptocurrency-beurzen zich bij de SEC moeten registreren en moeten voldoen aan effectenwetten. Dit zou het moeilijker en gecompliceerder kunnen maken voor investeerders om cryptocurrencies te kopen en verkopen, en het zou het moeilijker kunnen maken om hun activa veilig en beveiligd op te slaan. De aankondiging van de SEC zou ook kunnen leiden tot toenemend toezicht op cryptocurrency-beurzen door regelgevers over de hele wereld. Dit zou het moeilijker kunnen maken voor beurzen om te opereren en zou ook kunnen leiden tot beperkingen op hoe ze hun diensten kunnen aanbieden. Over het algemeen kan de goedkeuring van de SEC een aanzienlijke invloed hebben op het cryptolandschap. Het is belangrijk om deze zaak nauwlettend te volgen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.”

Het 'S'-woord: Waarom het classificeren van crypto als effecten het beleggingslandschap voor altijd zal veranderen
(Afbeelding: Cornerstone Research)

Het risico van uitsluiting van projecten

Als cryptocurrencies worden geclassificeerd als effecten, kan dit betekenen dat veel bestaande en toekomstige projecten moeite zouden hebben om goedkeuring te krijgen van financiële toezichthouders. Het proces om als effect te worden beschouwd en de vereisten voor rapportage en openbaarmaking kunnen aanzienlijk vertragend en kostbaar zijn voor projecten. Dit zou innovatie kunnen belemmeren en zou projecten kunnen ontmoedigen om überhaupt van start te gaan.

Bovendien zouden veel bestaande crypto-activa, die al in omloop zijn, mogelijk als effecten worden beschouwd, wat zou leiden tot juridische onzekerheid en mogelijke schadeclaims tegen projecten. Dit zou een chaotische situatie kunnen creëren in de wereld van crypto.

Investerings-sentiment in gevaar

Een van de belangrijkste aantrekkingskrachten van cryptocurrencies is de mogelijkheid voor investeerders om direct in deze activa te beleggen, zonder tussenkomst van financiële tussenpersonen. Als cryptocurrencies worden geclassificeerd als effecten, kan dit leiden tot beperkingen voor investeerders. Ze zouden bijvoorbeeld beperkt kunnen worden in hun vermogen om crypto te verhandelen of toegang te krijgen tot bepaalde projecten.

Bovendien kan het feit dat cryptocurrencies als effecten worden beschouwd, het sentiment onder investeerders negatief beïnvloeden. Beleggers kunnen terughoudend worden om in activa te investeren die onderworpen zijn aan strenge regelgeving en toezicht, omdat dit het risico met zich meebrengt van boetes, sancties en andere juridische problemen.

Mogelijke wereldwijde regulatorische domino-effecten

De classificatie van cryptocurrencies als effecten in één rechtsgebied kan leiden tot een wereldwijde impact. Andere landen kunnen geneigd zijn soortgelijke maatregelen te nemen om de financiële stabiliteit en de bescherming van investeerders te waarborgen. Dit kan leiden tot een wereldwijde golf van regulering die de hele crypto-industrie zou beïnvloeden.

Een uniforme aanpak op wereldschaal is echter moeilijk te bereiken vanwege de verschillende benaderingen en opvattingen van landen ten opzichte van crypto. Sommige landen omarmen cryptocurrencies als een kans voor innovatie en economische groei, terwijl andere meer sceptisch zijn en neigen naar strengere regelgeving.

Classificatie

De vraag of cryptocurrencies als effecten moeten worden beschouwd, is een complexe kwestie met verreikende gevolgen. Hoewel het waarborgen van de bescherming van investeerders en het voorkomen van fraude belangrijk is, moeten beleidsmakers voorzichtig te werk gaan om de innovatie en decentralisatie die de crypto-industrie hebben gekenmerkt, niet te verstikken. Mocht je minder risico willen, dan is ETF beleggen iets voor jou.

De classificatie van cryptocurrencies als effecten zou een delicate balans moeten vinden tussen regulering en ruimte voor groei en innovatie. Het is een kwestie die zorgvuldig moet worden aangepakt om ervoor te zorgen dat de crypto-industrie kan blijven gedijen en bijdragen aan de evolutie van financiële markten wereldwijd. Investeren in cryptocurrency blijft echter, net als bij elk ander activum, gepaard gaan met risico’s, en beleggers moeten altijd zorgvuldig overwegen waar ze hun geld in steken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button