Belasting

Waarom betalen we belasting?

Story Highlights
  • Het is goed dat de belasting er is
  • Van ons belastinggeld krijgen mensen een uitkering
  • Ook het wegennet, de veiligheid en onderwijs gefinancierd van belastinggeld

Niemand die zit te wachten op de bekende blauwe enveloppen die namens de belastingdienst op de deurmat vallen. Dat kost je – in de meeste gevallen- geld. Om die reden willen we in ons land nog wel eens negatief praten over de belastingdienst en over belastingen in het algemeen. Toch is het goed dat ze er zijn. Anders zou er van de welvaartsstaat zoals we die in ons land kennen geen sprake meer zijn en zou het verschil tussen rijk en arm alleen maar groter worden.

Het is goed dat er belasting is

Het is goed dat er belasting is. Het geld dat hetzij via btw of via de inkomstenbelasting bij de belastingdienst terecht komt wordt namelijk heel erg nuttig besteed. Natuurlijk kan het zuur zijn dat je soms flink af moet dragen naar de belastingdienst, weet echter dat het geld goed terecht komt. Want dat is iets wat veel mensen of niet weten of niet beseffen.

Verschil tussen rijk en arm zou veel groter zijn

Want hoe zou ons land ervoor staan als er geen belasting was? Het land zou in elk geval een scheiding kennen tussen de rijken en de armen. Het geld van de belasting wordt namelijk besteed aan bijvoorbeeld goed onderwijs. In ons land is onderwijs gratis en in andere gevallen veel goedkoper dan in ons omringende landen. Zonder belasting had onze zorg nooit op het niveau gestaan waar het nu staat en was er niet zoiets als een uitkering als je een keer zonder werk komt te zitten. Zonder belasting zou jij je maar moeten zien te redden, want de uitkeringen komen voort uit het belastinggeld. Dat geldt ook voor het pensioen en ons wegennet. En wat dacht je van het openbaar vervoer. Zonder belastinggeld zou dat niet zo goed zijn als dat het nu is.

Niet zo goed geregeld als dat nu het geval is

In ons land kunnen we ons toch nog steeds redelijk veilig bewegen. Ook dat wordt met belastinggeld geregeld, net als dat van het belastinggeld onderhoud aan wegen gepleegd wordt. Je kunt dus best kanttekeningen maken bij de belastingtarieven die er gehanteerd worden en je mag je best druk maken over de vraag waarom de rijken niet veel meer betalen dan de armen. Je mag het belastingtarief te hoog vinden. Het is allemaal begrijpelijk. Dat er echter belasting geheven wordt is een goede zaak. Anders had ons land er in alle opzichten namelijk anders uitgezien. En dan was alles beslist niet zo goed geregeld als dat nu het geval is.

Gerelateerde artikelen

Back to top button