Belasting

Hoeveel geld mag je belastingvrij sparen?

Story Highlights
  • Je mag in ons land steeds meer belastingvrij sparen
  • Bedrag valt in box 3 van de Belastingdienst
  • Schulden van tenminste drie mille? Trek dat van je belastbaar vermogen af

Als je net als ons van FFIN.nl verstandig bent, dan zet je geld opzij. Dan spaar je. Wij zijn daar fanatiek in en rijden om die reden bijvoorbeeld in een belastingvrije oldtimer. Nou is het zo dat je in Nederland een bepaald bedrag belastingvrij mag sparen. Je hebt het dan over het heffingsvrij vermogen.

Belastingvrije bedrag is hoger geworden de afgelopen jaren

Dit jaar (2020) bijvoorbeeld, mag je van de Belastingdienst 30.846 euro belastingvrij sparen. Dat bedrag is met een fiscaal partner zelfs 61.692 euro. Spaar je nog meer, dan betaal je belasting over dat deel dat boven het heffingsvrij vermogen komt. In de voorgaande jaren lagen de bedragen iets lager overigens. Zo mocht je in 2019 ‘maar’ 30.360 euro en met fiscaal partner 60.720 euro sparen. Om nog verder terug in de tijd te gaan; in 2017 mocht je nog 25.000 euro belastingvrij sparen. Met fiscaal partner was dat destijds 50.000 euro.

Ingeschaald in box 3

Overigens hoeft het bedrag van 30.846 euro niet geheel uit spaargeld te bestaan. De Belastingdienst schaalt het geld dat je op de bank hebt staan in in box 3. Dat is dezelfde box als waar ook een tweede huis of beleggingen in vallen. Het is in elk geval zo dat als je de bezittingen bij elkaar optelt en daar de schulden van af haalt, krijg je je eigen vermogen in box 3. Heb je nou meer eigen vermogen dan 30.846 euro, dan betaal je belasting in de vorm van vermogensrendementsheffing. Dat betaal je uiteraard over het bedrag dat boven de 30.846 euro ligt.

Vrijstelling van vermogensrendementsheffing

In bepaalde gevallen kun je vrijstelling krijgen voor de vermogensrendementsheffing. Dat houdt dus meteen in dat je over meer belastingvrij spaargeld mag beschikken. Zo is het zo dat als je schulden hebt van tenminste drie mille (6 mille met partner) dan mag je het deel boven de drempel van je belastbaar vermogen aftrekken. Nog iets; heb jij je spaargeld op een spaarrekening of deposito waarvoor de bank vanuit overheidswege een Groene Verklaring heeft gekregen, dan is het spaargeld tot een bepaalde grens ook vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. In de praktijk mag je spaargeld dan niet boven een bedrag van 59.000 euro liggen. Boven dat bedrag dient er wel vermogensrendementsheffing betaald worden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button